Fiscaal aftrekbaar Doneren

Doneren met aftrek van de inkomstenbelasting

Oranjevereniging Pijnacker heeft geen ANBI status, zodoende zijn éénmalige donaties en giften helaas niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Wel is het mogelijk om via een ‘Periodieke gift’ de vereniging te steunen en toch belastingvoordeel te behalen.

Bron: Belastingdienst

Een gift aan een vereniging

Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u deze gift aftrekken als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
  • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

Oranjevereniging Pijnacker voldoet aan alle bovenstaande vereisten.

Overeenkomst Periodieke Gift

Om gebruik te maken van de Periodieke gift moeten we een formele overeenkomst opstellen, hiervoor gebruiken wij het model van de Belastingdienst. Dit document kan je hier downloaden

Zodra wij de ingevulde overeenkomst hebben ontvangen zullen wij deze verder aanvullen en jou een door ons getekende kopie verstrekken.

Je kunt de getekende overeenkomst versturen naar penningmeester@ovpijnacker.nl

of per post naar;

Oranjevereniging Pijnacker
t.a.v. N. Tegelberg
Emmastraat 82
2641 EH Pijnacker

Betaling Periodieke Gift

Na het retour ontvangen van de getekende overeenkomst zijn er meerdere mogelijkheden tot betalen van de overeengekomen donatie.

  • Je kunt zelf, via de jou bekende weg, per jaar, kwartaal of maand een overboeking doen. Vermeld bij de opmerking het Transactienummer uit de overeenkomst. Zorg hierbij dat het bedrag per jaar overeenkomt met de bedragen in de overeenkomst.
  • Via het formulier periodiek doneren, vermeld bij de opmerking het Transactienummer uit de overeenkomst. Zorg hierbij dat het bedrag per jaar overeenkomt met de bedragen in de overeenkomst.