Ereleden

Boudewijn Rip (erelid)

Begin jaren ’50 start Boudewijn Rip als acteur in de toneelgroep Irene in Pijnacker. Later wordt hij regisseur en komt hij als vertegenwoordiger van de toneelgroep in het bestuur van Oranjevereniging Pijnacker. Eind jaren ’60 stopt Wim Moerman als penningmeester van de vereniging en volgt Boudewijn Rip hem op. Hij ontvangt van Wim Moermaan een sigarendoosje met 18 gulden en een spaarbankboekje met 500 gulden. Eind jaren ’90 stopt Boudewijn om gezondheidsredenen als bestuurslid en penningmeester. Voor de jarenlange inzet wordt Boudewijn in het jaar 2000 benoemd tot erelid van de Oranjevereniging Pijnacker. Hij is daarmee het eerste erelid van de vereniging.

Rien Bos (postuum erevoorzitter)

In 1971 stelt het bestuur van de Oranjevereniging vast dat men toe is aan verjonging van het bestuur. Men gaat op zoek naar jonge mannen. Tijdens de vergadering van 30 november van datzelfde jaar meldt de voorzitter dat het “verblijdend is dat de heer P. Bos als bestuurslid wordt opgevolgd door zijn zoon M. (Rien) Bos.” Al snel kreeg Rien het verzoek om het voorzitterschap over te nemen. Rien, de man die alles graag regelde, zag dat wel zitten en wil het voor een jaartje proberen. Uiteindelijk houdt Rien het bijna 40 jaar vol als voorzitter. Begin 2010 stopt Rien noodgedwongen. Hij is ernstig ziek en overlijdt, na de Oranjefeesten van dat jaar, op 10 mei 2010. Op vrijdag 14 mei wordt Rien onder grote belangstelling van o.a. de (ex-)vrijwilligers van de Oranjevereniging begraven. Tijdens de afscheidsdienst in de Dorpskerk wordt Rien postuum benoemd tot erevoorzitter van Oranjevereniging Pijnacker.

Rinie Hordijk (erelid)

Rinie was sinds 1980 actief betrokken bij Oranjevereniging Pijnacker. Vanaf 1 oktober 1985 tot 2015 heeft zij de functie van secretaris op een uitstekende wijze uitgevoerd. De invloed die Rinie heeft gehad binnen de vereniging was enorm. Haar gedrevenheid, de werklust, accuratesse en professionele instelling als secretaris hebben er toe bijgedragen dat de vereniging is gegroeid naar een professionele organisatie. In haar periode als secretaris heeft zij voornamelijk samengewerkt met Rien Bos, die bijna 40 jaar voorzitter is geweest. Die samenwerking heeft een groot deel van het succes van de Oranjevereniging in die periode bepaald.