Huisregels

  • Het is bij de feestavonden niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: professionele foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
  • Het is mogelijk dat bezoekers van het evenement vooraf worden gefouilleerd. Diegene die hieraan niet wenst mee te werken, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.
  • Personen die zichtbaar onder invloed zijn (van drank en of andere middelen), wordt de toegang tot de locatie geweigerd,. Bij twijfel kan gebruik worden gemaakt van een alcoholsniffer.
  • Personen jonger dan 18 jaar mogen geen (zwak)alcoholhoudende drank kopen, in bezit hebben en of gebruiken.
  • Personen ouder dan 18 jaar mogen (zwak)alcoholhoudende drank kopen en of gebruiken. In dit verband wordt bij deze personen bij de entree een polsbandje omgedaan als bewijs dat betreffend persoon 18 jaar is of ouder. Evengoed zal een barmedewerker bij twijfel alsnog vragen om een legitimatiebewijs.
  • Personen, die met bier, andere dranken en of voorwerpen gooien, worden van de locatie verwijderd.
  • Personen die, in welke vorm dan ook, overlast aan de omgeving veroorzaken, en of die een toegangsverbod hebben gekregen tijdens evenementen in 2022 of 2023, wordt de toegang geweigerd.
  • Bij het plegen van strafbare feiten wordt de pleger hiervan overgedragen aan de politie.
  • Belangrijke mededelingen over de evenementen worden bekend gemaakt op onze site: www.ovpijnacker.nl. Houd deze site daarom goed in de gaten! Volg Oranjevereniging Pijnacker ook op Twitter, Instagram en Facebook voor de meest actuele informatie op Koningsdag.